Асансьор ще чете мислите ни

0
590

Това ще е възможно с помощта на камера, прикачена пред асансьора. Тя ще наблюдава хората, които се качват в него и тези, които го подминават.

Данните ще се съхраняват в система с изкуствен интелект, която ще идентифицира поведението на минувачите, които се качват в асансьора и тези, които преминават покрай него. Вратите на асансьора ще се отварят автоматично, когато разпознаят, че той ще бъде използван.

Проекта ръководи Ерик Хорвиц, един от директорите на изследователската лаборатория на “Майкрософт” в Редмънд, Вашингтон, където работят 1100 учени и инженери.