„Ave, Ave, Ave!” за участниците в научна конференция

0

В рамките на дискусията бяха обсъдени постиженията и резултатите по проекта и се разгледаха новите номинации за включване в Дунавския лимес. 29 археологически обекта на територията на българския участък – римски градове, крепости, укрепления, останки от римския крайдунавски път ще бъдат предложени за вписване в световното културно наследство на ЮНЕСКО „Граници на Римската империя”.

Бяха представени и други обекти на световното културно наследство.

В работата на конференцията, която днес продължава в Букурещ, взеха участие представители от всички страни, които са част или се подготвят да се включат в трансграничния обект на ЮНЕСКО „Граници на Римската империя“: Великобритания, Германия, Холандия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния.