Автомагистрала Русе – Велико Търново ще има, процедури забавяли строителството

0
Автомагистрала Русе - Велико Търново ще има

Автомагистрала Русе – Велико Търново ще има. Това каза регионалният министър Петя Аврамова в отговор на русенския депутат от БСП Крум Зарков.

Въпросът на Зарков беше на какъв етап е проектът за изграждането на магистралата и по-конкретно, кога могат да се очакват реални действия по един от най-критичните участъци от републиканската пътна мрежа.

Процедурите бавят процеса на стартиране на реалното строителство, но както сме стартирали скоростния път Видин – Ботевград и работим по автомагистрала „Хемус“, ще направим и този път, увери министър Аврамова. Тя обаче не се ангажира с точни срокове за започване на строителството.

Аврамова допълни, че се работи за осигуряването на средства за проекта, който е с общата индикативна стойност 1,018 млрд. лева без ДДС. Едната възможност е изграждането на магистралата да стане по ОП „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027, като се търсят и други алтернативни варианти, включително и държавно финансиране. Предвиждаме през 2020 г. да бъдат обявени обществените поръчки за проектиране и строителство и за строителен надзор на обекта, каза министърът и добави, че след сключване на договор с избраните изпълнители ще стартира и реалното строителство на магистралата.

Реализацията на проекта е един от приоритетите, свързани с изграждането на модерна инфраструктура в Северна България, подчерта Аврамова и посочи, че подготовката на проекта е в напреднала фаза, въпреки обжалванията.

Сега се процедира изработеният по възлагане на АПИ идеен проект, за който е завършена екологичната процедура с влязло в сила решение по ОВОС, считано от 15 юли 2019 г. Проектът е предаден в пътната агенция и предстои да бъде разгледан от експертен технико-икономически съвет в началото на следваща година. За участъците Русе – Бяла и обхода на Бяла на територията на област Русе в АПИ е внесен пилотен екземпляр на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план, още през юли 2017 г. Проектът е бил няколко пъти преработен по актуални извадки от кадастрални карти и регистри, действащи за засегнатите от обекта землища, след което е стартирало обявяването на проекта по общините в съответствие с разпоредба на ЗУТ. Предстои съгласуване на проекта със заинтересованите дружества и процедиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите. След приключване на всички процедури, проектът на ПУП – парцеларен план, ще бъде внесен за одобрение от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. Обектът не е национален и затова отчуждителният акт ще бъде постановен от областния управител на Русе и връчен индивидуално на всеки собственик, каза министърът.

Тя допълни, че с Националния археологически институт с музей при БАН е сключен договор за издирване на археологически обекти по трасето на бъдещата магистрала, като теренното проучване е започнало от 11 ноември за 35 календарни дни и до един месец трябва да се предаде доклад на АПИ за свършеното. Подготвя се и процедура за избор на изпълнител за изработване одит по пътна безопасност на фаза идеен проект. „След одобрение на идейния проект, изработването на ПУП, ще бъде стартирана процедура за доклад за оценка на съответствието“, каза министърът. В момента се подготвя обществена поръчка за възлагане изработването на проект на ПУП и парцеларен план на територията на област Велико Търново с идеен проект за пътен възел при пресичането с магистрала „Хемус“.