Българите са сред най-големите оптимисти за бъдещето на Европа

0
70
Българите са сред най-големите оптимисти за бъдещето

Българите са сред най-големите оптимисти за бъдещето на обединена Европа. Това показват данните от социологическо проучване на Евробарометър, проведено в края на миналата година.

53% от българите имат доверие на Европейския съюз. Това е с 9 процентни пункта над средната стойност, измерена в целия Съюз. Негативни са очакванията на 30 на сто от анкетираните.

Сред държавите с най-висока степен на доверие към ЕС са Литва (65%), Дания (60%), Швеция (59%), Холандия (57%), Малта (56%) и Португалия (55%). На средноевропейско ниво се регистрира известен ръст в положителната оценка към ЕС – 43%, ръст с 3 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.

Българските граждани се доверяват повече на европейските институции, отколкото на националните им еквиваленти, показват още резултатите от изследването. Над половината от анкетираните (51%) вярват на Европейския парламент, а в същото време едва 13% имат доверие на Народното събрание. Доверието в Европейската комисия е 45% (ръст от 2% спрямо пролетта на 2018 г.), а това в националното правителство – 22%.

Сред европейските политики българското обществено мнение традиционно изразява най-висока подкрепа (87%) за възможността за свободно движение на хора, стоки и услуги. Общата политика за отбрана и сигурност се подкрепя от 72%, общата външна политика на ЕС – от 62%, а общата енергийна политика – от 60 на сто от българите.