България емитира 3,1 млрд. евро в три транша облигации

0
няколко милиарда евро

Според съобщението, страната ни е осъществила впечатляващо завръщане на международните капиталови пазари като е допълнила своята крива на доходност в евро, посочват от министерството.

Трансакцията, осъществена в няколко транша и е първата от типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Лихвеният купон е в размер на 2 процента за седемгодишните, 2,625 процента за 12-годишните бенчмарк емисии, а за 20-годишните е в размер на 3,125 процента. Това са най-ниските лихвени нива, постигани до момента от България на международните дългови капиталови пазари, като същевременно 12 години и 20 години срочности до падеж са и най-дългите за тези пазари, отбелязват от МФ.