Site icon TVN.BG

България – ключов фактор за ЕС като външна граница и в Югоизточна Европа

Европа има нужда от стратегическа автономност, заяви Илияна Йотова на заключителната част на Четвъртия софийски икономически форум

Вицепрезидентът на България, Илияна Йотова, говори на Четвъртия софийски икономически форум за икономическото развитие на страната въпреки сложната геополитическа ситуация. Тя изразява убеждението си, че България е от ключово значение за Европейския съюз, както като външна граница, така и като фактор в Югоизточна Европа.

Йотова благодари на гръцките партньори за сътрудничеството в енергийния сектор и подчертава постигнатото от България през последните месеци, включително гарантирания достъп до седем LNG терминала в Средиземно море, пускането в експлоатация на интерконектора с Гърция и възобновяването на проекта за петролопровод между Александруполис и Бургас, както и инициативата „Solidarity Ring“ за увеличаване на доставките на природен газ от Азербайджан за Европа.

Тя обръща внимание на необходимостта от оптимизиране на европейската политика във връзка с процесите в Стария континент и войната в Украйна. Йотова подчертава, че при наличие на цели, подходящи политики и компетентни хора, трудностите и сентиментите не могат да попречат на постигането на целите.

Тя изразява желанието си за по-голяма сигурност и защита на европейските стратегически интереси и насърчаване на стратегическата автономност на Европа. Тя подкрепя финансирането на проекти, които са от интерес за европейския суверенитет, и призовава за координация и сътрудничество между държавите-членки, създаване на регламенти и правила, стимулиращи инвестициите, както и формиране на индустриални алианси, като например алианс за производство на слънчева енергия.

Йотова отбелязва, че Югоизточна Европа може да играе активна роля в областта на отбранителното производство и подчертава значимостта на възстановяването на Украйна. Тя предлага създаването на солиден „Кибер Щит“ за цяла Европа, с инфраструктура от оперативни центрове за сигурност.

Exit mobile version