Без удостоверения за гласуване на друго място, 50 % повече кметства с пряк избор

0
1494

Това стана ясно по време на среща на кметове на общини, служители от общинските администрации в областта и граждани със зам.-председателя на Централната избирателна комисия Мария Мусорлиева, заедно с членовете Георги Баханов и Йорданка Ганчева. Срещата бе част от информационно-разяснителната кампания за предстоящите през октомври местни избори, започната от ЦИК.

Като проблеми бяха поставени възможните грешки от страна на гражданите при преференциалния вот, заради които се увеличава броят на невалидните бюлетини и въпросът за уседналостта и изискването избирателите да имат настоящ адрес.

Удостоверения за гласуване на друго място няма да се издават. Конкретно за Русе това ще засегне студентите и учениците, които ще трябва да гласуват по настоящ или постоянен адрес. При нужда, те ще имат право на един неприсъствен ден непосредствено преди и след датата на избора, обяви г-жа Мусорлиева.

Общините са уведомени в началото на юли да направят инвентаризация на материалите и техниката, с която се разполага по места, да се осигурят компютър, ксерокс, достъп до интернет.

ЦИК е представила в парламента анализ за закононарушенията по време на избори.