Безплатни логопедични диагностики в „Медика“

0
165
безплатни логопедични диагностики

За поредна година Логопедични центрове „Медика“ стартират едноседмична юнска кампания за безплатни логопедични диагностики.

От 17-ти до 21-ви юни специалисти – логопеди ще преглеждат деца и юноши до 16-годишна възраст. По време на диагностиките логопедите ще извършат и проверка на овладяването на техниките на четене и писане от децата в училищна възраст. Ще обследват говорно–възрастовото съзряване, ще оценят натрупания активен и пасивен речник на децата.

Може да се възползвате от инициативата на Логопедични центрове „Медика“ безплатно, след предварително записване на тел. 0887 676 752. Диагностиките ще се проведат в кабинет 314 в Стоматологичната поликлиника.

Все повече деца срещат трудности в говора от неправилно звукопроизнасяне. Изпитват затруднения и в разбирането, четенето и ученето на нови неща. Понякога проблемът може да се установи в ранна детска възраст, а понякога в началните класове.

Късното проговаряне води до проблеми в началната училищна готовност, което от своя страна води до промяна на начина на общуване, на емоционално развитие, на психическата устойчивост на детето. В предучилищната възраст децата опознават света и започват да се формират като личности, изграждат мисленето и маниерът си на общуване. Умението им точно и правилно да употребяват думите не се отнася само до механичното и фонетично овладяване, а до възможността да осмислят съдържанието на всяка една дума.