Безплатно обучение за нови специалисти в Индустрия 4.0

0
270
Безплатно обучение за нови специалисти в Индустрия

Безплатно обучение за нови специалисти в Индустрия 4.0 организира Русенската търговско-индустриална камара.

Обучението е по проект “RESTART: Digital Training Toolbox to FosteR EU’S IndusTry 4.0 RevoluTion”, чиито фокус пада върху квалифицирането на нови професионалисти, способни да подпомогнат цифровата трансформация на европейските компании, използвайки предимствата, предлагани от Индустрия 4.0.

Курсът ще се проведе чрез иновативна обучителна платформа, а участниците в обучението ще имат възможността да преминат през 8 онлайн обучителни модула, включващи следните теми:

  1. Въведение в Индустрия 4.0
  2. Компютърно проектиране, реверсивно инженерство, цифрово програмно управление
  3. Облачни услуги
  4. Дигитални фабрики
  5. Електронна търговия
  6. Е-лидерство
  7. Големите данни
  8. Индустриална сигурност

Онлайн платформата ще помогне на участниците сами да изберат модулите, които са от интерес за тях, като ще имат възможност да планират времето, което могат да отделят за обучението. На по-късен етап ще бъдат организирани и мини семинари, в които ще се включат лектори с доказан опит в предлагането на успешни дигитални решения за бизнеса, и с които ще бъдат дискутирани въпроси от участниците, насоки за дигитализация на бизнеса и добри практики от вече съществуващи компании.

Завършвайки обучителния курс, участниците ще придобият нови компетенции и цифрови умения, необходими за успешното развитие на набиращата все повече популярност Индустрия 4.0. Придобиването на тези умения ще допринесе за по-добри възможности за заетост и кариера и ще направи фирмите по-конкурентоспособни, чрез прилагането на иновативни подходи. След успешно приключване на курса, всеки от обучаемите ще получи сертификат за постигнатите цели и придобитите умения.

В обучението могат да се включат както представители на бизнеса, така и предприемачи или студенти от специалности в сферата на дигиталните и индустриални технологии.

Обучението е безплатно и ще стартира на 18 юни 2019г. от 16:00ч. в конферентната зала на Русенска търговско-индустриална камара на адрес: Русе, бул. „Цар Фердинанд“ 3А, ет.2

Желаещите да се включат в пилотното обучение трябва да изпратят попълнен формуляр за участие, достъпен онлайн, не по-късно от 17.06.2019г, включително.

За повече информация и запитвания:

Айри Мемишев – [email protected]

Ирена Иванова – [email protected]