Безработните намалели през септември спрямо август

0

През септември безработните са намалели с близо 10 000 спрямо август, сочат данните на Агенцията по заетостта. През септември те са 236 058, докато през август са били 245 774. В същото време обаче се наблюдава увеличение на годишна база. През септември 2019г. без работа са били 172 781 души, тази година са с над 63 000 повече.

Равнището на регистрирана безработица в страната през септември е 7.2%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец август и ръст с 1.9 пункта спрямо година по-рано.

През месец септември 2020 г. започналите работа безработни са 24 112, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита значителен ръст – с 62.3%. Най-много наети има в сектора на преработващата промишленост – 20,6%, следвани от търговия – с 14,4%, образование – 10,5%, хотелиерство и ресторантьорство – 9,8, държавно управление – 5,6%, строителство – 4,7%.

През септември работа на субсидирани работни места са започнали 3 310 безработни лица от рисковите групи – 1 008 по програми и мерки за заетост и 2 302 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Антикризисната мярка 60/40 пък е осигурила запазването на 54 018 работни места в 2 286 фирми през септември. Междувременно на пазара на труда в страната през септември са обявени общо 21 086 позиции. Това е със 17 на сто повече от обявените през септември 2019г.

Най-търсените професии през месеца са преподаватели, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, персонал по обслужване на клиенти. Сред най-търсените са и квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия, персонал, зает в сферата на персоналните услуги.