Близо половината деца се връщат в яслите и градините в Русе

0
499

Близо половината от децата, които посещават детските ясли и градини в Русе ще се върнат в тях от 1 юни.

Това са показали данните от допитването, които ръководителите на детските заведения в общината са провели с родителите. От общо 4002 деца, които редовно посещават детска градина, родителите на 1745 са заявили, че децата им ще се върнат в детското заведение.

Най-голям брой деца, чийто родители искат да посещават градина са регистрирани в ДГ „Радост“- 150, а най –малко са децата в ДГ „Незабравка“ – 53. Общо 459 са децата, които ще се върнат в яслите.

Директорите са  в готовност за връщане към нормален режим на работа – извършват се подготвителни дейности, осигурява се персонал и дезинфекция на помещенията и дворовете.

Приемът в детските ясли и градини ще започне единствено при стриктно съблюдаване на приложените указания на министъра на образованието и науката и на министъра на здравеопазването.