БМЧК навърши младежките 100 години! Честит юбилей!

0

Най-голямата младежка организация в България, Младежкият Червен кръст, днес навършва „младежките“ 100 години.

За тези 100 години организацията подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарни ценности, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия и кризи.

Българският младежки червен кръст е учреден на 14 октомври 1921 г. в Русе, в Мъжката гимназия „Княз Борис“. Дружеството е брояло 370 членове.

Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

Честит празник, млади червенокръстци!