Бранд „Дунав“ ще съдейства за развитие на туризма по поречието на реката

0
конференция бранд Дунав Русе, Гюргево

Това стана ясно по време на международната конференция „Устойчивост на развитието на туризма и сигурността в Дунавския регион“, която се проведе в з. „Европа“ на Доходното здание. конференция бранд ДунавВ работата й взеха участие комисарят по регионална политика на Европейската комисия Корина Крецу, министърът на туризма на България Николина Ангелкова, вицепремиерът и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Динку, кметът на Русе Пламен Стоилов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор по Дунавската стратегия Деница Николова, посланици на страни от Дунавския регион, народни представители, кметове и областни управители, представители на органи по сигурност на страни от Дунавския регион, представители на ЕК и др.

Представени бяха възможностите за развитие на туристическия потенциал, опазването на културното наследство и околната среда чрез съвместни трансгранични проекти.

Само в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ от настоящия програмен период са предвидени по около 100 млн. евро за проекти в областта на туризма за България и Румъния, стана ясно по време на конференцията. Уточнено бе, че за развитие на този важен за икономиките на двете държави отрасъл могат да се използват и редица инструменти на трансграничните програми.