Червенокръстци събраха 1644 лв. за хора в беда

0
1447

Кампанията се състоя по традиция на 25 и 26 декември в три от най-големите русенски църкви – „Света Троица”, „Света Богородица” и „Свети Георги”. В инициативата се включиха 12 доброволци на Русенската младежка Червенокръстка организация.

Набраната сума ще бъде използвана за намаляване на социалната уязвимост и предоставяне на помощ на деца и млади хора в неравностойно положение, както и за повишаване информираността на младежта по социално-здравни проблеми.