Данъчен склад мами с некоректно маркирано гориво

0
2400

Извършителят лицензиран данъчен склад, който преди две месеца беше хванат да зарежда чуждестранен моторен кораб със 132 000 гориво с некоректно поставен маркер. При извършените три последователни проверки е засечено, че от склада са изведени общо 118 396 литра гориво за бункероване на кораби. И при трите случая са направени лабораторни анализи, които доказват, че изискуемите по Закона за акцизите и данъчните складове евромаркери Solvent Yellow 124 и Solvent Blue 79 са далеч под стандарта. На собственика на данъчния склад са съставени актове за установените административни нарушения. Дължимият за това количество акциз възлиза на над 75 000 лева, но освен тях собственикът на склада ще трябва да заплати и равностойността на продаденото некоректно маркирано гориво, както и глоба.