Данъчни облекчения за дарителите на БЧК и пострадалите при бедствия

0
858
Остава седмица

За това напомнят от Националната приходна агенция в момента, когато голяма част от българското общество прави дарения за пострадалите от природните бедствия в различните райони на страната. От приходното ведомство уточняват, че облекчението се изразява  в признаване на дарения в размер до 10 % от счетоводната печалба за търговските дружества, а по Закона за данък върху доходите на физически лица  гражданите могат да намалят сумата си за облагане с до 5 на сто.

Същите облечения се ползват и за дарения  в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд “Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. За да могат да ползват данъчното облекчение, обаче, фирмите трябва да спазят  две условия по Чл.35, ал.3 от ЗКПО – с даренията да не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат, или тези, които се разпореждат с тях и да са налице доказателства, че предметът на дарението е получен.