Данъчните наложиха запор върху акции на БТК

1
667

Това се вижда от документ в Търговския регистър. Като мотив за наложения запор е посочено бъдещо публично вземане в предполагаем размер от 500 хил. лв.
В документа се посочва, че запорът има действие по силата на текста от Данъчно-процесуалния кодекс, в който се посочва, че „Агенцията по вписванията отказва вписване на промени, произтичащи от прехвърлянето на дялове след запора. Управителните органи на акционерни дружества отказват вписване на прехвърлянето на поименни акции от длъжника след запора“. Текстовете от кодекса, на които се позовават от НАП, също забраняват вписването на прехвърляне на дялове и акции, след като е изпратено запорното съобщение.
Така с действията на НАП се осуетяват сделки с акциите на БТК.
Преди седмица бе обявено, че международната компанията LIC33 придоби дялове в БТК, НУРТС, военните заводи „Дунарит“ и „Авионамс“ и други фирми на Цветан Василев. Това стана ясно от думите на Пиер Лаврие, представляващ LIC33. Плановете са да бъдат покрити всички задължения на компаниите, възлизащи на 900 милиона евро.

1 коментар