Деца от 4 русенски училища се превъплъщават в римски легионери и императори

0
299
Деца от 4 русенски училища

Деца от 4 русенски училища ще се превъплътят в ролята на римски легионери, императори и красиви римлянки, съобщиха от Регионалния исторически музей в Русе. Това ще стане в рамките на проект „В дрехите на историята – обучение в култура“, който ще се реализира от русенския музей с подкрепата на Министерството на културата. В заниманията децата ще научат какво е било облеклото на болярите и техните семейства, ще се потопят в епохата на Модерността с помощта на елегантни костюми и дамски рокли от края на 19 и началото на 20 век.

Дейностите предвиждат провеждането на четири тематични работилници, които ще визуализират дейности от всекидневния начин на живот на хората от времето на праисторията, някогашното римско присъствие, Средновековието и Модерността. Целта е чрез интерактивни занимания в музейна среда да се достигне до получаване на трайни знания по разглежданите теми и до формиране на базисни умения за извличане на информация при работа с експонати.

Работилницата по Праистория ще запознае подрастващите с начина на живот на праисторическите хора. Модулът е динамичен и изцяло интерактивен, а разказът протича в последователността на решаването на „пещерна“ кръстословица, която присъстващите трябва да попълнят с помощта на лектор. В експозиционните пространства на зала „Праистория“ учениците разбират как се изхранват хората, живели 6500 г. пр. Хр., как са били изградени селищата им, какви са светилищата им, култовите предмети и всекидневни практики. Децата ще имат възможност да мелят жито с хромели, да правят пещерни рисунки с въглен, да си изработят праисторически амулет от миди, които през разглеждания период са били едно от основните (до монетно) средства за размяна. Специално изработени за класната стая облекла ще допълнят колорита и повишат интереса към занятието.

Работилницата, посветена на древен Рим, препраща към времето на римското присъствие, когато при устието на р. Русенски лом се изгражда „Сексагинта Приста“ – пристанището на 60-те кораба, база на римската флотилия. Децата научават за функциите и управлението на крепостта. Учат за римската митология, чрез изработване на маски на римски божества. Подрастващите получават знания за римското въоръжение, чрез адаптирани детски сетове – шлем, броня, меч, щит и копие. Създадени за целта дрехи и аксесоари от римско време ще превърнат децата в легионери, императори и красиви римлянки.

Работилницата по Средновековие очертава наследството на средните векове – градища, места на духовност, всекидневни практики, облекло и обичаи. Акцентът пада върху археологическия резерват Средновековен град Червен край Русе. Чрез сглобяването на специално създаден пъзел на Червен се учи за устройството на средновековните крепости, тяхното изграждане и архитектурни особености. Тъкане на стан-рамка има за цел изучаване на занаятите през указания период, а средновековни костюми ще покажат на подрастващите как са се обличали болярите и техните семейства.

Работилница Модерност препраща към първите прояви на Модерността в градската култура на хората. Мъжки костюми, елегантни дамски рокли от края на 19 и началото на 20 век, книга-игра с дрехи ще „разкажат“ на учениците за модните елементи и промяната в облеклото на „модерните“ хора. Експозиционните пространства на Музея на градското всекидневие (Къщата на Калиопа) ще ги потопят в живота на гражданите – как са изглеждали къщите им, как са били устроени домакинствата, как се трансформират нравите и порядките в обществото тогава.

В работилниците ще се включат 60 ученици (по 12 деца във всяко занятие) от четири учебни заведения – ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Ангел Кънчев“ и Математическа гимназия „Баба Тонка“ и от СНЦ „Еквилибриум“.