Деца показаха какво знаят и могат

0
42
заедно знаят и могат

Близо 400 деца и техните родители събра в Пленарна зала на Община Русе проявата „Децата ни заедно знаят и могат“, организирана от Областния информационен център в Русе.

В продължилата повече от 2 часа програма на сцената се изявиха над 170 деца.  Проявата беше посветена на 7-те проекта в Русе и областта на обща стойност над 2 млн. лв., финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 и насочени към подкрепа за предучилищното възпитание и образователна интеграция на ученици от малцинствата. Чрез тях се предвижда децата в предучилищна възраст или от първи до четвърти клас в училище да развият своите интелектуални и творчески заложби, да се разширява кръгозора им чрез различни познавателни дейности, посещения на кино, куклен театър, музеи, екскурзии, при необходимост различни специалисти полагат грижа да отстранят проблема им. Не е забравена работата с родителите, възпитанието в дух на толерантност към различните, запазване на културната идентичност на различните етноси и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически и културни различия.  Изключително важна дейност са допълнителните занимания по български език с деца и ученици, за които той не е майчин.