Децата отново са на пътя – да ги пазим!

0
173
акция „Децата тръгват на училище

С наближаването на новата учебна година децата отново стават активни участници в движението – да ги пазим!, апелират от Областната дирекция на МВР в Русе.

Често невнимателни, забързани за първия учебен час или увлечени в разговор с приятели ще попадат в рискови ситуации на улицата.

За предотвратяване на нещастията, за гарантиране на тяхната безопасност сме отговорни всички – родители, учители, водачи – ние ВЪЗРАСТНИТЕ.

С приближаването на всяка учебна година, служителите от пътна и териториална полиция извършват проверки в районите на училищата. С представителите на общините/кметствата се прави преглед на пътната маркировка и знаковото стопанство, осветлението и средствата за принудително намаляване на скоростта в училищните райони, на обезопасеността на входовете на учебните заведения и прилежащите им дворове. Извършват се охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини, с директорите им се обсъждат мерки за физическата защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Уточняват се начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления. За констатираните нередности и недостатъци се изпращат сигнални писма до съответните институции, за да бъдат предприети мерки за отстраняване на рисковете за сигурността на децата.

Още на първия учебен ден, тази година на 16 септември, полицейското присъствие в районите на училищата ще бъде засилено. Направени са графици, чрез които ще се осигури дежурство на полицейски сили в пиковите часове, когато децата отиват или се връщат от училище. Полицаите ще подпомагат безопасното движение и пресичане на децата и техните придружители.

С цел ограничаване предпоставките за пътни злополуки  с учащи се, до 31 октомври 2019 г, ще се проведе традиционната национална  “Акция на полицията: “ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!”.

В навечерието на всяка учебна година Районните полицейски управления и сектор Пътна полиция при ОДМВР-Русе набелязват мерки за гарантиране безопасността на децата в районите на училищата. Тази година отново е изготвен и утвърден план за конкретни дейности в хода на акцията.

По време на акцията ще се осъществява засилен полицейски контрол в районите на най-рисковите училища, особено в началото и края на учебния ден, за спазване ограниченията на скоростта и предимството от водачите. Ще се извършва регулиране на движението на МПС и пешеходци с цел осигуряване безопасно пресичане от децата и техните придружители.

В рамките на акцията дните 23-29 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност.

На 28-ми септември ще се проведе Ден на превенцията в национален мащаб, както и традиционния ХХVІI Национален конкурс „Пътен полицай на годината – 2019“ в гр. Плевен.

Решаващата роля за безопасността на детето, все пак имат родителите. Препоръчваме им да използват първите дни на учебната година, за да им припомнят правилата за безопасно движение на пешеходците.

  • Ако нямат възможност да водят и вземат малкия ученик от училище, нека определят кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето може да се прибира само и да го проходят заедно, няколко пъти.
  • Ясния регламент също е от полза – уговореният и спазван час на прибиране, спестява много излишни обаждания до роднини, полиция, бърза помощ.
  • Основните неща, които детето трябва да знае, за да е в безопасност са:

– къде да пресича (уговорете с него на кое кръстовище да пресича)

– как да пресича –   как да се огледа и на какво разстояние трябва да бъде отдалечен автомобила, за да предприеме пресичане.

– кога не бива да пресича – например пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил

– къде да играе безопасно, след като си подготви уроците за следващия ден.

  • Детето се нуждае преди всичко от практически тренинг как да оцелява на улицата, само теорията не му е достатъчна. Детето трябва да се научи да мисли, действа и да взема решения като участник в движението.

И най-важното: ДЕТЕТО МОЖЕ ДА ЗНАЕ ПРАВИЛАТА, НО ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ВИЖДА. ПРИМЕРЪТ НА РОДИТЕЛЯ Е МНОГО ВАЖЕН !