Деян Василев преизбран за председател на Административен съд – Русе.

0
Съдия Диан Василев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Диан Василев за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Русе.

Съдия Василев е получил подкрепата на общото събрание на съдиите в Административен съд – Русе, която той приема като предпоставка за запазване на постигнатите успехи, включително по отношение на доверието на гражданите в правораздаването.

Деян Василев има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В периода 15 февруари2007 г. – 16 април 2014 г. правораздава в Административен съд – Разград, като от 1 юни 2013 г. до 15 декември 2013 г. е командирован в Административен съд – Русе. Преместен е на длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе, считано от 16 април 2014 г. С решение на ВСС по е назначен за административен ръководител на съда, а след изтичане на мандата е определен за изпълняващ тези функции.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук