Дигата край Сандрово компрометирана, проверяват съоръженията до Нова Черна

0
696

Областният управител Галин Григоров е разпоредил проверка на дигите по Дунав между Сандрово и Нова Черна, съобщиха от областната управа в Русе.

Поводът са сигнали за компрометирано състояние на предпазната дига между селата Бръшлен и Сандрово. Една от причините за лошото състояние на 20-километровата дига са тежкотоварните автомобили на дърводобивни фирми, които минават през нея. В тази връзка областният управител Галин Григоров и главният секретар на Областна администрация са се запознали на място с експлоатационното състояние на дигите по поречието на река Дунав.

Ще бъдат набелязани конкретни мерки и ще бъдат дадени предписания за недопускане по-нататъшното компрометиране на хидротехническите съоръжения. Посочените действия ще бъдат осъществени при стриктно спазване на действащата нормативна уредба в областта на кризисния мениджмънт.

На база извършената проверка ще се изготви проектно-сметна документация за кандидатстване пред междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, тъй като бюджетът на „Напоителни системи“ в Русе е ограничен и не позволява извършването на всички необходими дейности.

Ще бъде извършено и пълно ревизиране функционалното състояние на дигите, уверяват ат областната управа.

Ще се търси начин и за оптимизиране действията на компетентните институции, включително и чрез иницииране на законодателни промени, засягащи недопускане нарушаване целостта на дигите при извършване на регламентирана сеч.