Днес е Ден 3.14

0
Ден на числото Пи

На 14 март в света се отбелязва Денят на числото Пи – 3,14.

Този неофициален празник е измислен през 1987 г. от физика от Сан Франциско Лари Шоу. Той е открил, че датата 14 март, записана в приетата в САЩ форма 3/14 съвпада с първите три числа на Пи.

Числото Пи е отношението между периметъра на дадена окръжност и нейния диаметър. Представлява безкрайна непериодична дроб, приблизително равна на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Смята се, че е открито от вавилонските магове, тъй като съотношението е използвано при строителството на Вавилонската кула. Специалистите не изключват същата математическа константа да лежи и в основата на строителството на легендарния храм на цар Соломон.

Всяка година на 14 март почитателите на числото Пи в САЩ се събират, за да възхваляват неговото съвършенство и да се състезават кой ще възпроизведе най-дълга поредица от цифрите след десетичната му запетая. Световният рекорд по неговото запомняне засега принадлежи на 60-годишен японец, който рецитирал в продължение на 16 часа 100 000 цифри след десетичната запетая. Числовата му стойност, закръглена до 69-ия знак след десетичната запетая, е 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 7816…

От 2020 г. по предложение на ЮНЕСКО 14 март се отбелязва като Международен ден на математиката (International Day of Mathematics – IDM

Бъди свободен