До 100 000 лв. за изграждане на достъпна среда до дома

0

До 5 май русенци ще могат да кандидатстват за изграждането на достъпна среда до дома си, съобщават от общинската администрация в Русе.

Кампанията е на Министерството на труда и социалната политика в рамките на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Допустими кандидати по програмата са:

– физическо лице, собственик на индивидуална жилищна сграда, който е с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има лице с трайно увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес в същото жилище;

–           юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес в същото жилище.

Предвидената сума за отпускане по програмата за проекти, свързани с изграждането на достъпната жилищна среда за хората с увреждания – изграждане на рампи, подемни платформи, асансьори, е между 10 000 лв. и 100 000 лв.

До 8000 лв. са средствата за проекти по компонент „Лична мобилност“. Помощта е за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, като стойността на всяко предложение ще се определя въз основа на документи, съдържащи технически и финансови параметри за необходимото изменение на конструкцията на превозното средство. Освен това кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, през настоящата година ще могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка.

Националната програма „Създаване на достъпна архитектура среда и сигурност в училище“ на МОН предлага още една възможност за изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи и ремонтиране на прилежащата инфраструктура.

Към момента няма разкрити процедури за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, по които могат да кандидатстват общини.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили