До 15 октомври родителят решава дали детето му да ходи на училище

0

До 15 октомври е срокът, в който родителят трябва да прецени дали детето ще присъства или не в училище, както и какъв е редът ученик да не посещава присъствено учебните часове.

Това става ясно и е записано в  Указанията на  МОН и приложението към тях, свързани с реда на работа и учебен процес в  българското училище, съобразно условията на пандемия от коронавирус.

Указанията са разпратени  от  главния санитарен инспектор на България д-р Ангел Кунчев до българските училища.

Самите Указания са публикувани на сраницата на МОН още на 28 август.

Тогава  от Министерство на образованието публикуваха насоки за работа на училищното образование в условията на Covid-19 за здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма на обучение (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група). Това се удостоверява или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекар специалист, проследяващ заболяването на лицето.

В Указанията изрично е упоменато, че списъкът със заболявания подлежи на корекции в зависимост какво във времето се установи. Списъкът съдържа диагнози – хронични заболявания, имунни дефицити и други.

Ако детето има заболяване от списъка в Приложение № 2 и родителят желае да бъде освободено от присъствени учебни занятия, личният лекар издава талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година. С този талон се отива при директора на училището.

Ако близък на детето е рисков за коронавирус, документ за това се издава от личния лекар на съответния възрастен роднина.

Ангажимент на РЗИ-тат е да изготвят и образец на списък, по който медицинските специалисти от училището или директорите да предоставят информация за деца, които отсъстват и са със съмнителни симптоми за коронавируса.

Съгласно Указаниеята, ако един учител от горните класове даде положителна проба за коронавирус, се затваря цялото училище и се изследват абсолютно всички за вируса.  Ще се спазва и 14 дневна карантина, както и всички ученици ще преминават в онлайн режим на обучение.

Контролът по изпълнението на всички тези указания ще се извършва от РЗИ. 

На практика те ще се превърнат в нещо като здравна полоция.

В  новите разпоредби в нормативната база за учебен процес вусловия на пандемия е разписано също, че учениците ще се движат в коридорите в два отделни потока. При минимум 800 ученици в училището трябва да има на щат един медицински специалист.

Ще се прилага формулата за  намаляване на средата на взаимодействие , с цел да няма близки контакти между класовете и учениците.

 Дава се и възможност родителските срещи да се провеждат онлайн.

Макар и слисани, просветниците се надяват с началото на учебната година тези мерки да улегнат и неяснотите по изпълнението им да са по- малко.

В същото време националният омбудсман Диана Ковачева днес алармира държавните институции  и за сериозн проблем за дистанционн ото и онлайн обучение на над 70 хиляди български деца, чийто родители са във финансова и друга невъзможност да им  осигурят електронни устройства за учене- таблети, лаптопи и други .

Снимка: Дарик нюз

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили