До края на януари русенци могат да кандидатстват за подмяна на отоплителните уреди

0

До 31 януари русенци могат да подават документи за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с такива на газ или пелети. Това предвижда основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Желаещите да се включат трябва да живеят в Русе или кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и Образцов чифлик, и да са собственици на жилища, отопляващи се на дърва. Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното оборудване, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса да няма регистриран търговец по смисъла на Търговския закон.

Освен доставката на допустимото отоплително оборудване и монтажа му в жилищата на домакинствата, проектът финансира:

–        обучение за експлоатацията на монтираното ново отоплително оборудване;

–        профилактика на доставените и монтирани отоплителни уреди по Схемата – само еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния/ите уред/и;

–        гаранционното обслужване за петгодишен период на доставените на домакинството отоплителни уреди.

Целта на проекта е да се подобри качеството на въздуха чрез постепенното преминаване на домакинствата към алтернативни източници на отопление, щадящи природата. В него е заложена подмяната на 1388 уреда, като в предварителната фаза печките си смениха 63 домакинства в Русе, а други 336 бяха одобрени и им предстои смяна.

Повече информация за реда и условията за кандидатстване, както и документи за участие, можете да изтеглите от страницата на проекта.  На нея ще откриете и калкулатор за подбор на подходящия уред за вашето домакинство.

Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, ст. 2.

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта – тел. 082 506 792.