Добрата новина: Край на сагата АОНСУ, пускат тока

0
Край на сагата АОНСУ

Край на сагата АОНСУ, пускат тока на живеещите в блока. Това е добрата новина на днешната Велика сряда.

След продължили повече от месец преговори между обитателите на бившето общежитие и ЕнергоПРО се е стигнало до споразумение с електроразпределителното дружество за възобновяване на електрозахранването. За да бъде реализирано на практика възстановяването на електроенергията за обектите обаче е необходимо преди всичко да се възстановят откраднатите елементи от инсталацията, което е ангажимент на собствениците на кабелите. Електроразпределение Север се ангажира с доставката и ремонта на разрушените елементи изцяло за своя сметка, като част от принципите си на работа в интерес на потребителите.

Съвместно с Община Русе продължава търсенето на ефективно решение за откриването на индивидуални партиди на собствениците на обекти в общежитието. В продължение на позитивното отношение на ЕНЕРГО-ПРО към казуса, след великденските празници ще продължат разговорите относно предложението на домоуправителя на етажната собственост за разсрочване и заплащане на натрупания дълг за електроенергията, ползвана от обитателите на блока.

Както ТВН вече писа, електрозахранването на сградата беше преустановено на 22 март. По тази причина голяма част от обитателите напуснаха жилищата си и се преместиха при близки и роднини. По-късно, на два пъти, по повод празници, токът беше пускан за по 24 часа.