Договорихме с Гюргево безпроблемно функциониране на Дунав мост през зимата

0
безпроблемно функциониране на Дунав мост

Осигуряването на безпроблемно функциониране на Дунав мост през настоящия зимен сезон беше тема на срещата на областния управител Галин Григоров с новоназначения префект на окръг Гюргево Анета Матей.

Съгласно подписан между двете страни договор, тази зима снегопочистването на съоръжението ще се осъществява от българска страна. В случай на затруднения и създала се кризисна ситуация ще може да се разчита на помощ и от Румъния.

В тази връзка беше подписан протокол за сътрудничество, в които ясно са разписани ангажиментите и отговорностите на съответните институции, както и лицата и механизмите за координация на действията, касаещи безопасността на трафика по моста през експлоатационен зимен сезон 2019 – 2020 година.

При издаване на предупреждение за оранжев или червен код, то ще бъде съобщено в рамките на максимум 30 минути на институциите от региона, а в случай на обявен жълт код максималното време за реакция ще бъде два астрономически часа. Идеята е по този начин да се предприемат адекватни и ефективни мерки, чрез които да не се допуска допълнително утежняване на пътната обстановка.

Също така при необходимост ще се създава организация за спиране на моторните превозни средства в близки населени места или съседни области от двете страни на река Дунав, така че да не създават опашки от леки и товарни автомобили, които са допълнителна предпоставка за пътно-транспортни произшествия.

За пореден път от страна на ръководството на Областна администрация Русе беше поставен въпроса за необходимостта от изграждането на втори мост над река Дунав при Русе. От страна на префекта на окръг Гюргево беше дадено уверение, че тя ще работи активно в тази насока и се надява, че това би могло да се постигне още в началото на следващия програмен период.