Доктор по право е новият Велик майстор на българските масони

0

Адвокатът и доктор по право Николай Божилов е избран за Велик майстор на Обединената Велика Ложа на България.

Изборът е направен на годишно общо събрание на Ложата.

В периода 1996 г. – 1998 г. Божилов е бил старши юрисконсулт в Териториална данъчна дирекция – София. Член на екип към Министерство на финансите за изготвяне на промени в Закона за събиране на държаните вземания.

От 1998 г. до 2000 г. е главен юрисконсулт на голяма банка, а пред 2000 г. основава адвокатско дружиство с предмет на дейност данъчно право, вещно право, облигационно право и др.

В периода 2014 г. – 2015 г. е съветник на Министъра на отбраната.

Бил е асистент-велик майстор Обединената Велика Ложа на България в периода 2018-2020 г.