Допълнителен прием на студенти в Русенския университет

0
Русенският университет

Русенският университет обявява допълнителен прием на студенти, за учебната 2020-2021 г. за места, незаети след второ класиране, съобщават от висшето училище.

При кандидатстване се използва оценката от Държавните зрелостни изпити за завършилите средно образование след 2008г.

Записването се извършва в Сектор ПРИЕМ НОВИ СТУДЕНТИ с работно време от 8.30 – до 16.30 часа, телефони: 0887 592349; 082 888 247; 082 841 624, както и онлайн до запълване на незаетите места.

Подаването на кандидатстудентските документи в Русенския университет се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространение на Covid-19.

 

За допълнителна информация https://www.uni-ruse.bg/admission/important-information