Драстичен спад на чуждите инвестиции, компании изтеглят капиталите си

0

Драстичен спад на чуждите инвестиции у нас показват данните на БНБ.

Преките чужди инвестиции в страната за периода януари–август 2021 г. възлизат на 797,1 млн. евро, като намаляват с 1,23 млрд. евро (-60,7%) спрямо същия период на миналата година. Само през месец август чуждите инвестиции са 165,6 млн. евро, при 288,2 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български фирми и плащания по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 8,8 млн. евро за периода януари–август. Това показва, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български фирми и изтеглят капиталите си от страната. Привлеченият дялов капитал е по-малък с 224 млн. евро спрямо същия период на 2020 г.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти също са отрицателни, в размер на минус 3,7 млн. евро за първите осем месеца на годината. Това означава, че чужденци подават имотите си в България. През същия период на миналата година пак имаше отлив на вложения в имоти, но изтеглените средства бяха само 0,1 млн. лв.

Реинвестираната печалба от чуждестранни компании в притежавани от тях български дружества възлиза на 1,1 млрд. евро за периода от януари до август. За същия период на миналата година реинвестираната печалба е 742,1 млн. Оказва се, че именно на печалбата, оставена в български дружества от задграничните собственици, се дължи наличието на чужди инвестиции в страната.

Промяната на нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и техните собственици в чужбина е отрицателна и възлиза на 294,4 млн. евро за първите осем месеца на годината. Явно българските дружества са върнали повече кредити на собствениците им зад границата, отколкото са получените от тях заеми. Миналата година ситуацията беше различна като от януари до август задълженията на български фирми към чуждите инвеститори са нараснали с над 1 млрд. евро.