Дронове ще следят за ранно откриване на горски пожари

Автор:
1 дек. , 2017   Video

Система от дронове и наземни стационарни камери ще следи за ранното откриване на горски пожари.

Това е един от вариантите на система за ранно откриване на горски пожари, които ще бъдат разработени в Русенския университет, в рамките на проект, финансиран от Европейския съюз. Целта е създаване на три различни пилотни системи, за ранно откриване на пожари, които ще бъдат разположени от най-северната до най-южната част на балкано-средиземноморския регион. В реализацията на проекта участват 9 институции от Гърция, България и Кипър.

Участието на Русенски университет ще се изразява в проектирането и създаването на една от общо трите пилотни системи, а всяка една от тях  ще се състои от  безпилотни летателни апарати и наземни стационарни камери. По думите на доц. Пламен Захариев, екипирани с термални и оптични камери дронове ще облитат районите и ще позволяват откриването на източници на топлина и дим от голяма височина. Те ще локализират точно мястото на събитието и ще предават информацията към наземен команден център.

„Системата цели намаляване на времето за откриване на пожар и да намали броя на фалшивите сигнали. Основната ни идея е да се намали времето на реакция на противопожарните органи”, каза доц. д-р Захариев.

Трите системи ще бъдат разположени в едни от най-критичните горски масиви на трите държави участващи в проекта. От българска страна това е Природен парк „Русенски Лом“.

„Около 82% от територията е обзета от гори. Имаме борови насаждения имаме иглолистни гори, които до някъде са риск, но при нас риска по-скоро идва от нерегламентирани почиствания на селскостопански земи и риска от туристи и непредпазливо боравене с огън”, уточни ст. експерт Емилия Петкова

Дейностите по проекта ще обхванат около 20 000 хектара или 0.20% от общата горска площ, като се предвижда до 2023 г. да се обхване 1% от горските масиви. Той ще приключи след 2 години, като общият му бюджет  е около 1, 5 млн. евро, от които за русенски университет близо 300 000 евро.

Тестването и изследването на функционалността на системата ще се извърши на територията на Природен парк „Русенски Лом“. Дирекцията ще постави оборудвана стационарна кула за наблюдение и пожароизвестяване на горската си територия.Comments are closed.