Двама нови съдии в Административен съд – Русе 

0

Двама магистрати от Русенския районен съд встъпиха в длъжност „Съдия“ в Административен съд – Русе. 

Това са Галена Чешмеджиева – Дякова и Елица Димитрова. Назначението им е в изпълнение на Решение по Протокол № 42/08.11.2022 г. на Съдийската колегия на ВСС, след класиране от проведен конкурс за заемане на незаети щатни бройки в административните съдилища.   

Съдия Галена Чешмеджиева – Дякова бе командирована в Административен съд – Русе в периода 19.10.2020 г. – 14.02.2022 г. Тя има близо 21 г. юридически стаж, а като съдия в Районен съд – Русе е била професионално ангажирана с наказателни и административно-наказателни  дела. От 2014 г. до 2019 г. е била административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла. През юли 2020 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.   

Съдия Елица Димитрова е командирована в Административен съд – Русе от 27.12.2018 г. до настоящия момент. Има над 23 г. юридически стаж, а в Районен съд – Русе е правораздавала по наказателни и административно-наказателни дела. През 2016 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.   

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук