Двама специалисти от РИМ в Русе защитиха докторска степен

0

Двама от специалистите на Регионален исторически музей – Русе защитиха докторска степен, съобщиха от музея.

Това са Никола Русев, уредник в отдел „Археология“ и Искрен Великов, уредник в отдел „История на България XV-XIX в.“.

Дисертационният труд на Никола Русев „Погребалните обреди в провинция Втора Мизия през късната античност (IV-VI в.)“ описва 673 некропола и 987 находки. Той анализира и множество непубликувани материали, пазени във фондохранилища на различни музеи. Дисертацията си Никола Русев защити във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Текстът на Искрен Великов е „Mузейни репрезентации на националното възраждане. Образи на наследството“. Фокусира се върху моделите за презентация на Възраждането и прави „прочит“ на мотиви и елементи, които се оказват задължителни за този тип музеи. Дисертацията е защитена в Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН.

За последните две години петима уредници на русенския музей са защитили докторска степен – трима археолози, един етнограф и един музеолог. Предстои да бъде определена и датата за публичната защита на докторанта по археология Румяна Йорданова, която ще защити своя труд в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.