Две комисии „благословиха“ отделянето на „Булстрад Арена”

0
Спортната зала в Русе отново е с ново име

Отделянето на спортната зала ще бъде обсъдено на днешната сесия Общинския съвет. Докладната записка бе внесена в деловодството в петък и влиза като извънредна точка на сесията. Това стана причина и за извънредно заседание на постоянните комисии по икономическа политика и ЗОРС вчера.

Предложението е спортната зала да се обособи като самостоятелно дружество, като общината и „Проект Русе” АД направят замяна на акции. В новоучреденото дружество общината ще има 49% от акциите, а частният инвеститор – 51%. В проекта на споразумението е предвидено още вместо парична сума за разгърната застроена площ местната власт да получи недвижими имоти в бъдещия бизнес комплекс, който по проект ще се намира точно до залата.

Ползите или евентуалните загуби за общината от тази сделка бяха в основата на дебатите и на двете комисии. На въпрос, защо се налага това бързане юристът на частното дружество Светломир Коцев отговори, че това се прави, за да се използва августовската ваканция на старейшините за подготовка на устав на новото дружество. За „вкарването“ на залата в календара на спортни и културни прояви също било нужно мениджърите да покажат договор на дружеството-собственик.

Според Бедрос Пехливанян, председател на групата съветници на ГЕРБ, ползите за общината са придобиването на 1000 кв.м. разгърната застроена площ в бъдещия бизнес комплекс и 520 хиляди евро под формата на неустойка, ако не бъдат спазени сроковете. Председателят на комисията по законност Емил Милушев пък допълни, че по този начин освен акции общината получава и допълнително собственост, което също окачестви като добра сделка. С малки изключения членовете и на двете комисии дадоха положително становище за подготовката на новия договор.