Двоен спад на чуждите инвестиции, чуждестраните компании изтеглят капиталите си

0

Преките чужди инвестиции през 2021 г. са намалели двойно, показват данните на Българската народна банка.

От януари до октомври 2021 г. размерът на преките чужди инвестиции е 1,144 млрд. евро, което е с 1,178 млн. евро или с 50,7% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на минус 38,4 млн. евро за периода от януари до октомври. Това означава, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български фирми и изтеглят капиталите си от страната. Привлеченият дялов капитал е по-малък с 202,7 млн. евро спрямо този за същия период на миналата година, когато е бил в размер на 164,3 млн. евро.

Нетните вложения на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти в страната също е отрицателен в размер на минус 7,4 млн. евро, показват данните на БНБ. Това означава, че повече чужденци продават имотите си България, отколкото купуват.

Реинвестираната печалба от чуждестранни компании майки в притежаваните от тях дружества в България за първите десет месеца на годината възлиза на 1,304 млрд. евро, при 782,3 млн. евро година по-рано. Това донякъде е свързано с по-големите печалби, които реализират тази година фирмите спрямо миналата, когато започна пандемията от COVID-19.

Промяната в нетните задължения между българските дружества с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови и търговски кредити е отрицателна и възлиза на 121,9 млн. евро, при положителна стойност от 1,375 млрд. евро за периода януари–октомври миналата година. Това показва, че тази година дружествата в България връщат повече заеми, които са получили през предходни години, отколкото взимат нови кредити от техни акционери в чужбина.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари–октомври са от Люксембург (364,5 млн. евро), Германия (290,4 млн. евро) и Белгия (167,3 млн. евро), а най-големите нетно изтеглени от страната средства са към Русия (244,2 млн. евро) и Швейцария (79,7 млн. евро).

Бъди свободен