Един на всеки 10 българи живее в мизерия

0
Обедняваме – разходите надхвърлят доходите с близо 5 на сто

Това показва анализът на Института за пазарна икономика (ИПИ), като данните са за 2013 г. Като най-рискови групи са посочени децата, безработните, неграмотните и възрастните.

Най-ниската линия на бедността – т. нар. „дълбока бедност“, е за хора с доход 40 на сто от средния доход на глава от домакинство. По данни на Националния статистически институт за 2013 г. той е близо 3000 лева годишно или 250 лева на месец. Това означава, че близо 700 000 души живеят с доход под 100 лева месечно, а като бедни се определят 1.5 милиона българи, които живеят с до 150 лв. месечно, показват изчисленията на ИПИ.

Сред най-рисковите групи, които са зависими от качеството на образование и процесите на пазара на труда, са безработните и неактивните на трудовия пазар. На практика всеки втори безработен (около 190 хил. души) попада в риск от бедност, а всеки трети – в риск от дълбока бедност. Това са около 190 хил. души. Общата картина показва, че рискът от бедност при безработните е почти седем пъти по-голям от този при заетите.