ЕК: Роумингът ограничава пазара

0
1412
отпадане на роуминга

Това е изводът от проучване, обхванало 28 000 граждани на Европейския съюз по поръчка на Европейската комисия. Според данните в него, 28 % от лицата, пътуващи в рамките на ЕС, изключват своя мобилен телефон, когато отидат в друга страна. Трима от всеки 10 ползватели никога не телефонират по време на пътуване в друга страна, а едва 8 % от пътуващите използват своя телефон в чужбина за телефониране в същата степен, както в собствената си страна.

Данните за мобилния достъп до интернет в чужбина са дори още по-отчайващи. Почти половината (47 %) от обхванатите от проучването са отговорили, че никога не биха използвали електронна поща и социални мрежи в друга страна от ЕС. Само един от всеки 10 потребители би използвал електронна поща в същата степен, както в собствената си страна, а за използването на социални мрежи това съотношение е 1:20.

Макар че европейският пазар за приложни програми за мобилни телефони процъфтява, бариери като таксите за роуминга спъват развитието на някои части от този нов сектор, сочат още данните от проучването. Особено засегнати са пътеводителните, фотографските и картографските приложения.