ЕК с иск срещу България за лошото качество на въздуха

0
Огнища в съседна Румъния

Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха, съобщиха от там.

Последните данни за серния диоксид (SO2), които държавата ни е предоставила, показват трайно неспазване на пределно допустимите стойности в югоизточната част на страната, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи, посочват от Комисията.

Това е вторият подобен иск, след като на 5 април 2017-та Съдът потвърди, че България не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици.

Страната ни нарушава европейското право в общо в шест области. Освен околна среда, това са цифров единен пазар, вътрешен пазар, правосъдие, данъчно облагане и митнически съюз, както и миграция, вътрешни работи и гражданство.