Екоминистерството готово да спира на инсталации

1
1568

За това е заявил зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков на среща с народните представители от 19 Русенски избирателен район от парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичен фронт. На нея депутатите подробно са били запознати с действията на РИОСВ – Русе при сигналите за замърсяването на въздуха в началото на седмицата. Зам.-министър Живков е потвърдил, че на север от площадката на завода за алуминиеви части и детайли „Монтюпе“ ЕООД е била установена специфичната за производството на дружеството миризма, но от екоминистерството са на мнение, че не може да се твърди, че само производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД е причината за замърсяването.
„Ако следващи замервания на атмосферния въздух отново докажат отклонение от нормите, ще се пристъпи съм принудителни административни мерки – спиране на инсталации или части от тях до привеждане в съответствие с комплексното разрешително, допълнил зам.-министърът.
Със съдействието на ИАОС е разработен план за измервания на качеството на атмосферния въздух на територията на Русе. Допълнителни измервания са направени и с преносимия газ-анализатор на Регионална лаборатория при ИАОС, който ще премине на 24-часов режим на работа. Проверките в Източната промишлена зона продължават.
Екип на инспекцията проверява за спазване на условията в Комплексното разрешително на „Лубрика” ООД. Инспектират се и всички малки промишлени обекти в Русе за установяване на източници на замърсяване на атмосферния въздух. През последните три денонощия екоинспекцията в градо не е констатирала замърсявания на атмосферния въздух.

1 коментар