Експертиза ще изяснява предназначението на имотите в КТМ

0
20

Това постанови на днешното си заседание по делото, образувано по жалба на „Полисан“ АД срещу решението на РИОСВ-Русе по Оценка на въздействието върху околната среда в региона.

Експертизата е изискана от сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“ , „Полисан“ АД и Политическа Партия „Зелените“.

Предприятието оспорва частта, в която не е одобрено   изграждането на нов комплекс за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно.

В рамките на същото съдебно производство има още две жалби – от сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“ и от Политическа партия „Зелените“. Те оспорват административния акт на РИОСВ – Русе, в онази част, в която е одобрено инвестиционното предложение на „Полисан“ АД за увеличаване капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона на 200 000 тона годишно.

Очаква се трите страни по делото да формулират въпросите си в 7 дневен срок и да изпратят предложенията си за назначаване на вещи лица, които да изготвят исканата от трите страни експертиза.