Екзотични домашни любимци търсят стопани

0
3737

Това са игуана, няколко японски шарана и 5 костенурки. В момента те са на отглеждане в Екомузея с аквариум в рамките на проект, наречен „Център за преразпределение на екзотични домашни любимци”. Той е продиктуван от факта, че редица хора, „запалили“ се и започнали да отглеждат някакво животно, по една или друга причина, впоследствие изоставят животните като ги пускат сред природата.
ekomuzey_iguana011За да не се случва това, от Екомузея се ангажират с грижата за тях до намирането на нов дом. Такъв се търси и за една красива двегодишна игуана. Който реши да вземе или да я подари, трябва да знае, че тя ще порасне още, за нея е нужен поне два метра терариум със специална температура, както и трева и зеленчуци. Тя е мълчалива и няма да прави пакости по стаите.
Освен игуаната, в Екомузея има още 7 японски шарана КОИ. Техният собственик е искал да ги пусне в езерото Липник, но това би създало доста проблеми, защото са инвазивен тип. За осиновяване има и 4 жълтобузи и 1 червенобуза костенурка.
Скоро ще се обособи зала за изоставените екзотични домашни любимци, а всеки би могъл да помогне за тяхното изхранване, като пусне монета в специална касичка.