Електронна система свързва България и Румъния за трафика по Дунав

0
101
електронна система

България и Румъния ще обменят информация за извършените проверки на корабите в общия участък на река Дунав чрез електронна система, която ще заработи тестово през юни тази година. Това съобщи в Русе главният секретар на изпълнителната агенция “Морска администрация” Петър Киров.

Системата е в процес на разработване и е част от проект “DANRiSS”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 година”. Тестовете трябва да приключат през януари 2020 година.

Киров, който е и ръководител на проекта, даде пример, че ако проверката за техническото състояние на определен кораб се извърши в България, румънската страна вече ще има автоматично информация за резултатите й. Ако има забележки за състоянието на плавателния съд, румънската морска администрация ще може да извърши повторна инспекция, за да види дали проблемите са отстранени.

Разработен е и рисков профил на корабите относно тяхната възраст и превоз на товари, който също ще бъде заложен в системата.

Киров припомни, че преди година директорите на морските администрации на България и Румъния подписаха споразумение за извършване на съвместни проверки на плавателните съдове в българо-румънския участък на река Дунав.

“Проектът е пилотен за Европа. Надяваме се в бъдеще да привлечем и останалите дунавски държави”, каза Киров.