Емитират 3 млрд. лева външен дълг

0
1042
Глоба в размер на 1 милион лева

Това става ясно от дневния ред за днешното заседание на Министерския  съвет. Една от точките в него е вземане на решение за упълномощаване на министъра на финансите да предприеме действия за подготовка за емитиране на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари.

Трите милиарда лева, които ще бъдат емитирани на външни пазари, са необходими за плащането на дълг от над 1.3 млрд. евро в началото на 2015 г. по 10-годишните еврооблигации на бившия финансов министър Милен Велчев. Останалата част от заема ще отиде за попълване на фискалния резерв.

От пресцентъра на финансовото министерство отказаха подробности с аргумента, че „всичко ще стане ясно, когато му дойде времето“.