Ерозия „яде“ над 5 м. годишно от брега на Дунав край Мартен

0

Ерозията „изяжда“ над 5 м. годишно от брега на Дунав край гр. Мартен. Това показват данните от извършените проучвания на ерозионните процеси в района. За периода 11.02.2021 г. – 11.04.2023 г., е отнета ивица от брега с ширина до 5 м (между р.км 481.8 р.км 483) и до 15 м (между р.км 483 и р.км 484). Скоростта на процесите достига до 5м/годишно, което определя степента на развитие на ерозионните процеси като силна. Високата интензивност на ерозионните процеси ще продължи да отнема участъци от крайбрежната ивица и ще доведе до постепенно изместване на бреговите откоси на северозапад към урбанизираната територия на гр. Мартен. При високи водни стоежи на реката, водите достигат в непосредствена близост до жилищните сгради в западните покрайнини на града и създават опасност за населението.

В тази връзка Областна администрация – Русе обяви обществена поръчка за малко над 491 хил. лв. без ДДС за извършване на проекто-проучвателни работи за защитата и укрепването на десния бряг на река Дунав в района на Мартен. Предвижда се извършването на няколко вида проучвания /инженерно-геоложко, хидрогеоложко и хидроложко/ и изработване на инвестиционен проект. Те ще обхванат периметъра от км 481.8 до км 484 на десния бряг на река Дунав в района на гр. Мартен.

Финансовите средства са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно споразумение с Областната администрация. Срокът за изпълнение на проучвателните дейности е приблизително 1 година, а за проектирането 2 месеца. Едва след това ще се стартира нова обществена поръчка за предстоящите строително-ремонтни дейности.  Възлагането на настоящата обществена поръчка ще даде решение за овладяване на ерозионните процеси, предпазване територията на българския бряг от последващо развитие на неблагоприятните процеси и защита на населеното място. Целта на проектирането е да се защити територията в посочения участък, като се проектират необходимите брегозащитни съоръжения.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук