Етноси в кулинарен „сблъсък“

0
1105

Целта на инициативата бе да покаже разнообразието от етноси, техните характерни кулинарни особености, както и да съдейства за постигането на приемственост между възрастното и младото поколение.

Представени бяха традиционните ястия за различните етноси в общината, в т. ч. чехи, германци, роми, турци, българи, татари, капанци, балканджии и пр. Кулинарният сблъсък бе съпроводен и от много музикални, танцови изпълнения и награди за участниците.

Сред официалните гости бяха областният управител на област Русе г-н Венцислав Калчев и заместниците му Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова.

Областният управител поздрави организаторите на инциативата и им пожела последователност в запазването на традициите и обичаите и предаването им на по-младите поколения.