Посещение в Брюксел за победителите в конкурса „Устойчива и иновативна мобилност в градовете“

0

Младежки конкурс на тема: „Устойчива и иновативна мобилност в градовете – думата имат младите“ организира евродепутатът Андрей Новаков, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участниците в него ще могат да представят по атрактивен начин с 3-минутни видеа, своите предложения за политики и мерки за подобряване на градската мобилност, както и младежки инициативи за повишаване ангажираността на обществото с темата. Наградата за победителите е пътуване до Европейския парламент в Брюксел.

В конкурса могат да участват отбори от ученици, навършили 16-годишна възраст, студенти, докторанти и млади учени от учебни заведения на територията на Област Русе. Под ръководството на ментор – учител или преподавател, те ще се състезават в четири тематични области: Устойчива и иновативна градска мобилност; Интелигентен и устойчив автомобилен транспорт в градовете; Ефективна и устойчива градска логистика на товарните превози; Безопасност на движението в градовете.

Срокът за подготовка и изпращане на създадените от участниците видеоматериали е 30.09.2022 г. Експертно жури ще оцени представените видеа по време на специална церемония и най-добре представилите се отбори, в т.ч. техните ментори, ще спечелят посещение на Европейския парламент в Брюксел.

Повече информация за конкурса, регламента за участие и изискванията към кандидатите можете да намерите на: https://andreynovakov.eu/?p=9417

За контакт: 0887 786 294; liliya.ilieva@andreynovakov.eu – Лилия Илиева; Офис на евродепутат Андрей Новаков, гр. Русе

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук