Европарламентът призовава страните-членки незабавно да ратифицират Истанбулската конвенция

0
124
Страните-членки незабавно да ратифицират Истанбулската конвенция

Страните-членки незабавно да ратифицират Истанбулската конвенция. Към това призовава Европейския парламент в гласувана днес незаконодателната резолюция. В документа, приет с 500 гласа „за“, срещу 91 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“, се призовава Съвета на ЕС незабавно да приключи процеса по ратифициране на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, известна като Истанбулската конвенция. Документът призовава седемте държави, които са я подписали, но още не са я ратифицирали – България, Литва, Латвия, Обединеното кралство, Словакия, Унгария и Чехия – да го направят без отлагане.

Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото.

Депутатите изискват от Европейската комисия да включи борбата срещу насилието, основано на пола, като приоритет в следващата Европейска стратегия за равенство между половете. Те също така призовават Комисията да представи законодателен акт за противодействие срещу всички форми на насилие, основано на пола – включително онлайн тормоз и кибернасилие – както и насилието срещу жените да бъде включено в каталога на признатите от ЕС престъпления.

Всички държави членки трябва да гарантират правилното прилагане и изпълнение на Конвенцията, като осигурят адекватно финансиране и човешки ресурси за компетентните служби. Предоставянето на подходящо обучение за всички специалисти, които работят с жертви на насилие (магистрати, медицински лица, полицаи и др.), е особено важно.