Европейски ден на 112: увеличение на обажданията в България

0
49

11 февруари е обявен за Европейски ден на телефон 112 със съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от Общността.

През изминалата година в страната са приети 3 821 535 повиквания, от които 2 011 050 с конкретни искания на граждани за оказване на помощ, т.е. това са т.нар. реални сигнали. Средно на ден за 2019 г. са приемани по 10 467 повиквания при 10 038 за 2018-та година.

Към службите за спешно реагиране са изпратени 1 423 119 инцидента, което е с 3,14 % увеличение спрямо 2018-та година. Увеличен е броят на сигналите за пожари с 60,36%, за терористични актове – с 22,61%, за престъпления против личността – с 18,97 %, за инциденти и събития с животни – с 7,10%, за консултации – с 6,37%, за битови и промишлени инциденти – с 3,12%, за медицински инциденти – с 3,11%, за инциденти с опасни вещества – с 2,95 %, както и за изгубени/бедстващи хора – с 1,58 %.

Значително е намалял броят на сигналите за бедствия – с 31,28%, за транспортни произшествия – с 24,74%, за аварии – с 10,94%, за престъпления против собствеността – с 8,79%, а също и за сигнали към община – с 3,23%.

Подготвя се оптимизиране на системата на 112. Тя ще запази всички съществуващи и ще позволи въвеждането на нови функционалности и услуги  – видео, текст в реално време, следващо поколение eCall, въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване и връзката им с ЕЕНСП 112), достъп до 112 от онлайн платформи и други, чрез които Националната система 112 ще повиши качеството на предоставената  услуга.

Бъдещата платформа ще бъде отворена и разширяема за сътрудничество и обмен на информация, което ще позволи включването на организации за предоставяне на неспешни услуги, нови технологии и системи за обществено предупреждение.

По този начин единната комуникационна и мрежова инфраструктура ще осигури много по-добра комуникация и по-бърз достъп до информация в реално време, което ще оптимизира разходите и ресурсите и на службите за спешно реагиране.

В хода на нейното изграждане, съществуващата система ще продължи да работи без прекъсване на услугата за гражданите до приключване на всички тестове и пускането в експлоатация на новата.