Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за местни инициативи

0

Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проектни предложения с основен приоритет финансиране на местни инициативи по програма „Знание и растеж“ за 2020/2021 година. Инициативата се осъществява с  подкрепата на „Еконт Експрес“ ЕООД.

Ще бъдат подкрепени проекти в областта на науката, образованието, новите технологии, личностното израстване и историята. Основен приоритет в проектните предложения трябва да бъде получаването и споделянето на знания и затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора и за развитието на Русе.

В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища. Едно от задължителните условия е кандидатите  да имат собствен финансов принос  в размер на 30% от стойността на проекта. С приоритет ще бъдат разглеждани проекти, които обединяват повече от три институции или организации, активно участващи в реализирането на проекта и предлагат над 50 % собствен финансов принос.

Максималната продължителност на проектите e 12 месеца, а реализацията им обхваща периода  от 15 октомври до 15 ноември.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30ч. на 26 октомври  2020 г.

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от Фондацията и не е предвидено надграждане в идеята.

Всяка отговаряща на изискванията организация ще може да кандидатства за участие в конкурса, като попълни следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване (Приложение 1) може да изтеглите от сайта на Фондация „Русе – град на свободния дух“- www.free-spirit-city.eu. Ще го намерите в секция “За нас”, подсекция “Финансиране”, в подраздел „Финансиране на местни инициативи“.
  • Удостоверение за актуално състояние
  • Оферти за формираните стойности на разходите.

Документите трябва да бъдат попълнени на български език, разпечатани на хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, бул.“Скобелев“№45, сградата на СБА, ет.3, до датата на изтичане на настоящата покана (26 октомври  2020 г., 17:30 часа).

Попълненият апликационен формуляр (Приложение1) в Word трябва да бъде изпратен и на  електронен адрес: rusefreespiritcity@gmail.com.

За улеснение на кандидатите са планирани консултации с експерти на Фондация „Русе-град на свободния дух“. За целта е необходимо да се свържете с екипа на телефон: 0897 711 281 или на електронен адрес: rusefreespiritcity@gmail.com.

Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.

Проектите ще се оценяват от комисия, утвърдена с решение на Управителният съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Резултатите ще бъдат обявени не по-късно от 30 октомври  2020 г. на сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu, в секция “За нас“, в под секция „Конкурс 2020 година – Резултати”.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили